româna english francaise

  Serafimi pictati de Daniela Jurescu.
Despre serafimi, Sf. Dionisie Areopagitul spune: „numele Serafimilor semnifică «cei care ard» sau mai clar spus «cei care purifică». Neobosita şi continua lor mişcare în jurul tronului Lui Dumnezeu, căldura, fierbinţeala, clocotul acestei eterne mişcări continue, stabilă şi fermă, care urmăreşte să-i aducă pe subordonaţii lor ierarhici la acelaşi nivel cu ei, elevîndu-le energia, făcîndu-i să ardă şi să se «înflăcăreze» pînă ating o vibratie egală cu a lor, putere purificatoare de o intensitate asemănătoare cu cea a fulgerului, natură luminoasă şi stralucitoare care nu se ocultează şi care nu poate fi stinsă niciodata, luminînd orice obscuritate şi sublimînd tot ceea ce este negativ, aceasta este semnificaţia numelui de Serafim.”

Marele Prooroc Isaia spune că serafimii stau împrejurul Lui, avînd cîte şase aripi (Isaia 6, 2). Ei sînt în chipul focului, precum spune proorocul David: „ Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc” (Psalm 103, 5). Serafimii aprind pe oameni, cu focul dumnezeieştii dragoste, precum şi numele lor îi arată...Serafimii cinta neincetat „Sfint, Sfint, Sfint Domnul Savaot, plin este cerul si pamintul de slava Sa!”, tot dupa proorocul Isaia .

Serafimii sunt înfierbîntaţi de dragostea de Dumnezeu şi au îndoită putere de sfîntă înspăimîntare, îndoită putere de vedere dumnezeiască şi îndoită putere de înălţare şi slavoslovie, mai mult decît toate celelalte cete îngereşti care stau mai jos decît ei.