româna english francaise

Articole si alte scrieri despre icoana ortodoxa

Manuscris

Citatul zilei

"Daca ceea ce se arata în icoana are un raport cu prototipul si nu se poate ca, daca exista un prototip, sa nu existe si o icoana, potrivit cu ceea ce s-a zis de catre Domnul însusi: „A carui icoana si inscriptie este aceasta?” (Matei 22, 20) si raspunzând celor ce L-au întrebat: „Dati Cezarului ce e al Cezarului si lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu” (Matei 22, 21), rezulta ca si Hristos are o icoana artificiala, ca Unul ce s-a facut ca si noi, icoana raportata la El prin similitudinea asemanarii. Iar daca nu are o icoana, atunci nu exista ceea ce se numeste Hristos. Dar Hristos este si se numeste însusi Adevarul. Prin urmare, El are si o icoana a carei raportare a închinarii urcând la El nu este scindata nicidecum printr-o împartire a slavei." - Sf. Teodor Studitul

Sfinți Părinți apărători ai Sfintelor Icoane


Decretul Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea, din anul 787

"Așa stînd lucrurile, mergînd noi pe calea împărătească și urmînd învățăturii de- Dumnezeu-grăitoare a Sfinților noștri Părinți și Predaniei Bisericii Universale (căci cunoaștem că aceasta este a Duhului Sfînt Care locuiește într-însa), hotărîm și definim cu toată exactitatea și purtarea de grijă că, alături de și asemenea tipului cinstitei și de-viață făcătoarei Cruci, să fie reînălțate în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase și veșminte, pe ziduri și scînduri, în case și pe drumuri, și veneratele și sfintele Icoane alcătuite din culori și mozaic, ca și din orice altă materie potrivită, și anume: Icoana Domnului și Dumnezeului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, a Preacuratei Stăpînei noastre, Sfînta Născătoare-de-Dumnezeu, a cinstiților îngeri și a tuturor Sfinților și Cuvioșilor bărbați. Căci cu cît mai mult sînt văzuți aceștia prin întiparirea lor iconică, cu atît și cei ce privesc la ele și sînt ridicați spre amintirea și dorirea prototipurilor lor, le vor aduce sărutare și închinare de cinstire, iar nu adorația adevarată, care potrivit credinței noastre se cuvine numai Naturii dumnezeiești (a Sfintei Treimi); și în același fel ca tipului cinstitei și de-viață-făcătoarei Cruci, Sfintelor Evanghelii și celorlalte sfinte așezăminte, întru cinstirea lor se vor face și aducere de tămîie și lumini, precum era obiceiul în mod evlavios la cei din vechime. Căci, cinstirea icoanei urcă la prototip și cel ce se închină la icoană se închină la ipostasul celui zugrăvit în ea. Fiindcă așa e întărita învă țătura Sfinților Părinților noștri, adică Predania Bisericii Universale, care a primit Evanghelia de la o margine pînă la cealaltă a lumii."