româna english francaise

Icoana este fereastră către cer”, spune Sfîntul Ioan Damaschin. Se spune că ceea ce Evanghelia înfățișează prin cuvînt, icoana vestește prin imagine. Regăsim în icoane toată istoria mîntuirii, precum și mărturia concretă a sfințeniei, la care sîntem cu toții, chemați.

Ca element nelipsit în practica vieții duhovnicești și călăuză a creștinului în rugăciune, icoana este astăzi, mai puțin prezentă in viața noastră, iar semnificațiile ei și mai puțin cunoscute. Rostul ei în viața creștinului, depășește limitele mijloacelor sensibile prin care se exprimă, devenind prin lucrarea Harului, purtătoare de lumina și prezență sfîntă.

Mesteșugul și pregătirea duhovnicească, prin care icoana ia naștere, din darul și lucrarea artistului iconar, pe lîngă ingredientul adesea trecut cu vederea: credința, este riguros rînduit, în tehnica tradițională bizantină a icoanei pe lemn, descrisă pe larg, în erminii. În respectul acestei tradiții, sînt lucrate și icoanele pictate de Daniela Jurescu, expuse în atelierul virtual Iconia.


Praznicul zilei
Luna August în 15 zile: (†) Adormirea Maicii Domnului. |Tropar||Condac|(Dezlegare la peste) 
Troparul: Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.

  Icoana zilei  
Icoana zilei
(†) Adormirea Maicii Domnului.

Imagine preluată din
http://www.icon-art.info